top of page

HEMMESI BIRDEN

  Üns beriň!

  Sahypada önümleriň bahalaryny, aýratynlyklaryny we şekillerini görkezmekde bilgeşleýin ýalňyşlyklar bolup biler.

   

  Sargyt goýmazdan ozal, telefon ýa-da onlaýn söhbetdeşlik arkaly zerur zatlaryň häzirki bahalaryny we elýeterliligini barlaň.

   

  Web sahypasyndaky maglumatlar bilen sargyt goýlanda dolandyryjynyň maglumatlarynyň arasynda gapma-garşylyklar bar bolsa, dolandyryjy tarapyndan berlen maglumatlar dogry hasaplanýar.

   

  Düşüneniňiz üçin sag boluň!

  bottom of page